Charakterystyka kursów


 KURSY JĘZYKOWE STANDARDOWE – to najpopularniejszy rodzaj kursów, rozwijających wszystkie sprawności językowe. Ten rodzaj kurów dedykowany jest dla młodzieży i  dorosłych. Proponujemy Państwu następujące poziomy zaawansowania:

 • Początkujący A1/A2, 100 godzin lekcyjnych zajęć, spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • Średniozaawansowany B1/B2, 100 godzin lekcyjnych zajęć, spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • Średniozaawansowany B1/B2, 50 godzin lekcyjnych zajęć, spotkania 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • Zaawansowany C1, 100 godzin lekcyjnych zajęć, spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • Zaawansowany C1, 50 godzin lekcyjnych zajęć, spotkania 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • 1 godzina lekcyjna = 45 minut
 • Ilość osób w grupie: 6 – 12 osób

W ofercie język: angielski, francuski, hiszpański, irlandzki, niemiecki, rosyjski, szwedzki, włoski

KURSY JĘZYKOWE EGZAMINACYJNE – zapewniają gruntowne przygotowanie do międzynarodowych egzaminów językowych: IELTS, FCE,  CAE, TOEFL, TOEIC, TFI,  ZD

 • 100 godzin lekcyjnych zajęć
 • Spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
 • 1 godzina lekcyjna = 45 minut
 • Ilość osób w grupie: 6 – 12 osób

W ofercie język: angielski, niemiecki, francuski

KURSY JĘZYKOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA
POZIOMIE B2 (UPRAWNIAJĄCEGO DO NAUCZANIA W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH KLASY I-III)

 • 120 godzin lekcyjnych zajęć
 • Spotkania 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne
 • 1 godzina lekcyjna = 45 minut
 • Ilość osób w grupie: 6 – 12 osób


KURSY JĘZYKOWE MATURALNE – umożliwiają powtórzenie gramatyki i słownictwa z zakresu szkoły średniej, przygotowują do matury pisemnej i ustnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym

 • 100 godzin lekcyjnych zajęć
 • Spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • 1 godzina lekcyjna = 45 minut
 • Ilość osób w grupie: 6 – 12 osób

W ofercie język: angielski, niemiecki

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA URZĘDNIKÓW to kurs języka ogólnego z elementami języka biurowego dla początkujących i średniozaawansowanych

 • 50 godzin lekcyjnych zajęć
 • Spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
 • 1 godzina lekcyjna = 45 minut
 • Ilość osób w grupie: 6 – 12 osób

W ofercie język: angielski

INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH –  dwumiesięczne kursy  języka niemieckiego lub angielskiego, dla początkujących i średniozaawansowanych.

 • 30 godzin lekcyjnych zajęć
 • Spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
 • 1 godzina lekcyjna = 45 minut
 • Ilość osób w grupie: 6 – 12 osób

W ofercie język: angielski, niemiecki

KURSY JĘZYKOWE INDYWIDUALNE I SPECJALISTYCZNE– ilość godzin kursu ustalana indywidualnie.

W ofercie język: angielski, francuski, hiszpański, irlandzki, niemiecki, rosyjski, włoski

KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM – ilość godzin kursu oraz ilość osób w grupie ustalana indywidualnie.

Pomagamy w kompleksowym rozwiązywaniu problemów językowych zarówno kadry kierowniczej jak i pracowników firm i instytucji uwzględniając specyfikę danej branży lub działu.
Podczas szkoleń językowych koncentrujemy się na przygotowaniu uczestników kursów do konfrontacji z żywym, naturalnym i współczesnym językiem, z jakim będą mieli do czynienia w kontaktach z obcokrajowcami.

Zajęcia prowadzone przez lektorów PWSZ w Tarnowie pomyślane są jako efektywny trening językowy, stąd odbywają się wyłącznie w języku obcym, co usprawnia kontakty
z obcokrajowcami oraz pozwala nabrać większej pewności siebie. Pracujemy w małych grupach z optymalnie dobranymi osobami na zbliżonym poziomie językowym, które motywują się nawzajem do dynamicznego rozwoju. Lektorzy PWSZ w Tarnowie prowadzą zajęcia dynamicznie i skutecznie, motywują do mówienia i myślenia w języku obcym, a w razie potrzeby poprawiają błędy i pomagają ich unikać.

W ofercie język: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski

KURSY SPECJALISTYCZNE I KONWERSACYJNE DLA STUDENTÓW PWSZ – kursy  języka angielskiego i niemieckiego specjalistycznego:

 • biurowego i biznesowego
 • medycznego
 • 30 godzin lekcyjnych zajęć
 • Spotkania 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
 • 1 godzina lekcyjna = 45 minut
 • Poziom zaawansowania A2/ B1 oraz B2/ C1
 • Ilość osób w grupie: 8-12


KURSY PRZYGOTOWAWCZE DLA STUDENTÓW PWSZ – to kursy językowe kierowane do studentów I roku, którzy chcą przygotować się do rozpoczynających się w drugim semestrze nauki, obowiązkowych zajęć lektoratu języka obcego.

 • 30 godzin lekcyjnych zajęć
 • Spotkania 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
 • 1 godzina lekcyjna = 45 minut
 • Poziom zaawansowania A1/ A2
 • Ilość osób w grupie: 8-12

W ofercie język: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, szwedzki, włoski